123

Bộ Nội vụ ra Quyết định công nhận Hội đồng Quản lý Quỹ nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quyết định số 898/QĐ-BNV ngày 19/8/2021 của BNV, công nhận Quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý Quỹ

22/08/2021

Đọc thêm

123

Hơn cả một món quà!

05/07/2021

Đọc thêm

123

“Nhà” đã được “cấp sổ đỏ”

07/06/2021

Đọc thêm

123

Ban vận động Quỹ họp thường kỳ tháng 5/2021

07/06/2021

Đọc thêm

123

Chắp cánh cho các tài năng trẻ trường Lê

07/06/2021

Đọc thêm

123

Ước mơ thắp sáng những ước mơ

07/06/2021

Đọc thêm

123

Trao đi tấm lòng và nhận lại trái tim

05/06/2021

Đọc thêm

123

Đồng hành cùng những tấm gương nghị lực phi thường

05/06/2021

Đọc thêm