Thư ngỏ

Quỹ LHP Talent ra đời nhằm hỗ trợ, khuyến khích, bồi dưỡng các tài năng trẻ là học sinh, cựu học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong - Nam Định nói riêng và các bạn trẻ tài năng nói chung thông qua các hình thức như: giải thưởng, học bổng, định hướng, tư vấn, kết nối và các hoạt động phù hợp khác.