Dự án DreamBig

 

Dự án DreamBig do Anh Nguyễn Anh Hoa CHS Khoá 95-98, hiện đang là Chủ tịch Công ty EZ Solution làm chủ dự án.

Kế hoạch bắt đầu từ tháng 6-8/2021 sẽ lựa chọn được 10 bạn là học sinh, CHS có đủ các tiêu chí và mong muốn đi du học để thực hiện các hoạt động mentor xin học bổng.