Quỹ hỗ trợ

PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG THÀNH NAM


Quỹ xã hội hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, nhằm đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo, và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Liên hệ
TIN NỔI BẬT

02/06/2021

Thư ngỏ nhân dịp ra mắt website LHP Talents

GIỚI THIỆU CHUNG


Quỹ Hỗ trợ phát triển tài năng Thành Nam là quỹ xã hội hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, nhằm đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, hỗ trợ các trường trung học phổ thông chuyên, trong đó có trường chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định nâng cao chất lượng giảng dạy, bồi dưỡng học sinh, cấp học bổng, trao giải thưởng cho học sinh đạt kết quả cao trong học tập, các kỳ thi, thực hiện các công trình nghiên cứu khoa học của giáo viên, học sinh, góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo, và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước

01

THÀNH VIÊN

CHS THPT Chuyên Lê Hồng Phong

  • Kết nối sức mạnh
  • CHS THPT Chuyên Lê Hồng Phong
  • Khuyến khích các tài năng
Xem thêm

02

HOẠT ĐỘNG

Kết nối sức mạnh

  • Kết nối sức mạnh
  • CHS THPT Chuyên Lê Hồng Phong
  • Khuyến khích các tài năng
Xem thêm

03

HOẠT ĐỘNG

Khuyến khích các tài năng trẻ

  • Kết nối sức mạnh
  • CHS THPT Chuyên Lê Hồng Phong
  • Khuyến khích các tài năng
Xem thêm

02 năm

Hoạt động

6,5 tỷ đồng

Tổng giá trị quỹ

Nhiều đơn vị

Tham gia ủng hộ quỹ

Nhiều tài năng

Được tài trợ

Ban sáng lập

GS. TS. NGND. Trần Thọ Đạt

Trưởng ban

Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, cựu học sinh niên khóa 1973 - 1976

Phạm Việt Khoa

Phó trưởng ban

Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần FECON, cựu học sinh niên khóa 1986 - 1989

Phạm Ngọc Thanh

Thành viên

Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Thăng Long (TASECO), cựu học sinh niên khóa 1991 - 1994

Nguyễn Huy Thắng

Thành viên

Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Kính cộng, cựu học sinh niên khóa 1992 - 1995

Đối tượng hỗ trợ